Facebook - OARVOARV.EDUPAGE.ORG

Zamestnanci hospodársko - správneho oddelenia

   Mária Cirbusová
vedúca školskej jedálne
mcirbusov@gmail.com
0904 650 662
   Valéria Flanderová
sekretariát
skola@oarv.sk
0904 649 100
   Gabriela Hacsková
účtovníčka
hacskovag@gmail.com
0904 649 618
   Valéria Kraková
personalistika a mzdy
vkrakova@gmail.com
0904 649 618
   Ing. Ladislav Szántai
hospodár
hospodar.oarv@gmail.com
0904 648 751
   Ing. Juraj Valko Krišťák
správca počítačovej siete a technik IKT
FYZ, PSS
jurajkristak@zoznam.sk