Obchodná akadémia v Rožňave je zapojená do programu eTwinning


A prečo je naša škola zapojená do tohto vzdelávania v "otvorenom priestore"? Koordinátorkou v obchodnej akadémii je Mgr. Jana Vidová. Páčila sa jej myšlienka spájania sa a komunikácie s partnerskými inštitúciami, ako spôsob celoživotného vzdelávania sa pre ľudí ktorí pracujú s mládežou. A tiež je to skvelý spôsob vzdelávania žiakov v cudzom jazyku prostredníctvom reálnych kontaktov s mladými ľuďmi v iných krajinách.

Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". eTwinning vám umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou môžete realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). To ale nie je všetko. eTwinning je ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami-učiteľmi z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania.

eTwinning umožňuje:

Ďalšie informácie na www.etwinning.net alebo www.etwinning.sk

Náš project "Cestovné dobrodružstvo" je zameraný na pochopenie spoločného kultúrneho dedičstva a medzikultúrnej rozmanitosti. Podstatou je rozvíjanie zručností v anglickom jazyku, príjem a tvorba ústnych a písaných pragmatických zručností, získanie poznatkov o príprave itinerára na turistických miestach, posilňovanie gramotnosti v oblasti IKT: využívanie technológií a internetu na tvorbu a vydávanie písomných prác. Dôležitá je konsolidácia tímových zručností a komunikácie, spolupráca a prezentácia zručností. Cestovné dobrodružstvo pomáha ľuďom nájsť skvelé, príjemné, jedinečné a raz zažiť život.

Koordinátor: Angela Dimitriu, Jana Vidova

Partneri: Norbert Adam, Sajad Hussain, Mari Jokela, Christopher Heenan.

Žiaci Obchodnej akadémie: Szilárd Szántó, Lukáš Zakhar, Róbert Furman, Dominik Demeter, Saskia Mesarčíková, Veronika Vidová, Júlia Andrášiková, Juraj Bobka, Boglárka Kovácsová, Patrícia Albertová, Andrea Brenkusová, Gabriela Vargová, Réka Kovácsová, Ľudmila Olejárová, Pavlína Šmídová, Jessica Gyuriová.