Výzva na predloženie ponuky
Moderné COVP – viac praktických učební, viac žiakov – Obchodná akadémia Rožňava – rekonštrukcia odborných učební
Stredoškolská
odborná činnosť
Súvislá odborná prevádzková prax
Projekty

Moderné COVP – viac praktických učební, viac žiakov

  Projekty - história   

Medzinárodné aktivity, mobilitySlovakia - Holland

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
História medzinárod. aktivít a mobilít

Cvičné firmy

Lumi´s RETRO STYLE

Tetris nábytok

 Cvičné firmy - história

Študentský časopis