Ukážky testov z prijímacích skúšok minulých rokov

Ochrana osobných údajov
-
Informačná povinnosť
Covid 19

-
Zverejňovanie informácií
-
Voľné pracovné miesta
-
Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti pre zamestnancov
- Smernica -
-
Etický kódex

Žiacka školská rada
-
Rada školy
-
Rodičovská radaSami rozhodnite kto
potrebuje vaše dane


Dotazník spokoj. rodiča

Dotazník spokoj. žiaka - predmet/učiteľ

Dotazník spokoj. žiaka - vyučovanie/škola


Turistická ubytovňa