Facebook - OARVOARV.EDUPAGE.ORG

Pedagogický kolektív


Vedenie školy

   Ing. Daniela Žiaková
riaditeľka školy
EKC
daniela.ziakova@oarv.sk
   Ing. Stanislava Lukáčová
zástupkyňa riaditeľa školy
UCT, CFA
stanislava.lukacova.oarv@gmail.com

Učitelia

   Ing. Zuzana Dvorčáková
UCT, EKC
ucitelka.zuzka.d@gmail.com
   PaedDr. Iveta Emödiová
SJL, ADK
ivetaem@azet.sk
   Ing. Ivana Fafráková
triedna učiteľka I.B
POE, MEU, EMS, MYT, TSU, PRX
fafrnka@zoznam.sk
   Ing. Helena Fraňová
triedna učiteľka V.A
POE, MEU, ANJ, KAJ, AJT
franovah@azet.sk
   PaedDr. Emília Gajdošová
ADK, OBK, ETV, AJL, PRX
em.gajdosova@gmail.com
   Mgr. Ján Hlaváč
TSV, OBN, DEJ
hlavacjan60@gmail.com
   Mgr. Roman Jakobej
ANJ, KAJ, JOD
romanjakobej@gmail.com
   Ing. Eva Koščová
triedna učiteľka III.B
INF, API, CJI, TWS, PRX
evik@oarv.sk
   Mgr. Denisa Kováčová
výchovný poradca
triedna učiteľka IV. A
NEJ, KMM, ETV
deniko24@gmail.com
   Mgr. Daniela Lukáčová
triedna učiteľka I.A
TSV, ADK, OBK, BIO, PRX
lukacova@post.sk
   PaedDr. Diana Mešťanová
triedna učiteľka III.A
NEJ, HOG
d.mestanova@gmail.com
   PaedDr. Ondrej Sanisló
triedny učiteľ IV. B
MAT, CJM
numis@centrum.sk
   Mgr. Anna Sappanošová
triedna učiteľka II.A
AJA, ANJ, DEJ, JOD, KAJ, SJL
anicka.sapp@post.sk
   Ing. Anita Sáreníková
API, CJI, EKC, PRO
anitka.sarenikova@gmail.com
   Ing. Zuzana Šivecová
triedna učiteľka II.B
POE, CFA, UCT, PEK, PRX
zsivecova@centrum.sk
   JUDr. Petr Valný
PRN, ANJ, AJS, OBN, HOG, KAJ
petr.valny@post.sk
   Mgr. Jana Vidová
WSP, ANJ, KAJ, JOD
jana.vidova68@gmail.com

Vychovávateľky v školskom internáte

   Mgr. Kvetoslava Mátrayová
vedúca výchovy
kvetka.matray@gmail.com
   Mgr. Mária Gášpárová
vychovávateľka
 
maria.gasparova@post.sk
   Mgr. Lýdia Mezeiová
vychovávateľka
 
lydia_mezeiova@szm.sk
   Mgr. Nora Nagyová
vychovávateľka
 
noranagyova@gmail.com