Facebook - OARVOARV.EDUPAGE.ORG

Školská jedáleň
 
Školská jedáleň zabezbečuje výdaj celodennej stravy:
Raňajky
0,71 €
Desiata
0,54 €
Obed
1,40 €
Olovrant
0,36 €
Večera
0,89 €
Celodenná strava
3,90 €
 
  • Odhlasovanie zo stravy je v príslušný deň do 07:30.
  • V opačnom prípade hodnota stravy nebude odpočítaná v nasledujúcom mesiaci.
 Mária Cirbusová, vedúca ŠJ pri OA Rožňava, 0904 650 662 
 
  
  
  
 
Jedálny lístok