Facebook - OARVOARV.EDUPAGE.ORG

Školský internát pri OA v Rožňave
 
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha 1).

www.minedu.sk/skolsky-semafor

Príloha 1: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (žiak)
Príloha 2: Oznámenie o výnimke z karantény
------------------------------------------------------------------------------------------

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU
NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022


Žiaci 1. ročníkov stredných škôl, ktorí majú záujem o ubytovanie
v školskom internáte v školskom roku 2021/2022 zašlite prostredníctvom zákonného zástupcu

"Žiadosť o prijatie do školského internátu"
poštou alebo e-mailom do 28. 06. 2021.

Prihlášky zasielajte elektronicky na e-mailovú adresu:
skola@oarv.sk

alebo poštou na adresu školy:
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava,
Akademika Hronca 8,
048 01 Rožňava


ŽIADOSŤ NA VYPLNENIE (DOC) alebo ŽIADOSŤ NA VYTLAČENIE (PDF)

------------------------------------------------------------------------------------------

Nové tlačivá platné od 7. 5. 2021

Plnoletý žiak

Vyhlásenie plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (docx)
Vyhlásenie plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (pdf)

Zákonný zástupca

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa / žiaka o bezinfekčnosti (docx)
Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa / žiaka o bezinfekčnosti (pdf)

----------------------

Plnoletý žiak

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (docx) alebo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (pdf)

Zákonný zástupca

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (docx) alebo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (pdf)

 

  Možnosti ubytovania

Ubytovanie je zabezpečené v trojizbových a štvorizbových bunkách so sociálnymi zariadeniami.
 - izby sú dvoj a trojpostelové
 - internát má kapacitu 94 postelí pre študentov

  Cena ubytovania

 - pre študentov stredných škôl 21,- € / mesiac

  Možnosti stravovania

Školský internát zabezpečuje celodenné stravovanie v školskej jedálni, ktorá je súčasťou školy. Ceny sú uvedené v časti Školská jedáleň.

  Využitie voľného času

 vo svojom voľnom čase môžu študenti

 - navštíviť knižnicu školského internátu
 - navštevovať klubovne - TV, DVD
 - využívať internátnu posilňovňu
 - využívať veľkú telocvičňu OA
 - využívať spoločenské miestnosti s Tv, DVD a dataprojektorom
 - zapojiť sa do činnosti rôznych záujmových krúžkov
 - viac sa dozviete na facebooku
 

   
   

Ubytovacie zariadenie
Školský internát pri Obchodnej akadémii v Rožňave
Riaditeľ ŠI
Ing. Daniela Žiaková
Vedúci výchovy
kontakt:
Mgr. Kvetoslava Mátrayová
kvetka.matray@gmail.com
Vychovávateľky
Mgr. Lýdia Mezeiová
Mgr. Nora Nagyová
Mgr. Mária Gášpárová
Adresa
Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava
Kontakt
Školský internát: 0904 650 809
Škola - sekretariát, riaditeľka: 0904 649 100
Škola - riaditeľka, fax: 058 734 56 25
E-mail
skola@oarv.sk