Stretnutie prvých maturantov pri 50. výročí maturity