Rozbehni sa

Naša škola počas dištančného aj prezenčného vyučovania zapája žiakov do rôznych aktivít a súťaží. Vyberáme len niekoľko z nich.

1. aktivita: Počas marcových týždňov (18. - 31. 03. 2021), keď sme boli ešte všetci doma, naši - teraz už bývalí žiaci IV.B a V.A triedy absolvovali online súvislú odbornú prax formou blokových praktických cvičení zameraných na upevnenie praktických podnikateľských zručností. Záverom praxe bolo online prezentovanie správ zameraných na odborné ekonomické témy pred kamerou a mikrofónom s výsledným hodnotením vedúcich súvislej odbornej praxe. A bolo sa naozaj na čo pozerať. Naši žiaci zvládli dvojtýždňovú odbornú prax s prehľadom a svojím prístupom k povinnostiam dokázali, že sa v reálnom živote naozaj nestratia.

2. aktivita: V dňoch 23. - 25. marca 2021 sa uskutočnilo dištančne celoslovenské kolo spracovania informácií na počítači, na ktoré po krajskom kole boli pozvaní aj naši žiaci. Ani v tomto roku nesklamali naše očakávania a v silnej konkurencii aj napriek mimoriadnej situácii sa zodpovedne pripravili a získali pekné umiestnenia vo svojich disciplínach.
V odpise textu na počítači Kristína Gabriková svojím výkonom 314,5 č. ú/min sa umiestnila na 14. mieste. V úprave textu na počítači Henrich Palečko výkonom 85 korektúr a 2 chyby získal 4. miest. Nikola Liptáková výkonom 86 korektúr a 3 chyby získala 5. miesto a Sebastián Kovács výkonom 83 korektúr a 4 chyby obsadil 8. miesto. V disciplíne Wordprocessing - profesionálne spracovanie textu na počítači Nikola Liptáková výkonom 87,37 % získala 7. miesto.
Srdečne im blahoželáme k výborným výsledkom a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy i mesta.

3. aktivita: 31. 03. 2021 sa konalo krajské kolo stredoškolskej odbornej činnosti. Aj tu sme získali veľmi pekné výsledky: 1. miesto - Soňa Revajová - téma: Turistické informačné centrum na Dedinkách - súťažný odbor 08 - Cestovný ruch, hoteliérstvo a gastronómia .2. miesto - Kristína Viglaská - téma: Náučný chodník Lipovník - Brzotínske skaly - súťažný odbor 08 - Cestovný ruch, hoteliérstvo a gastronómia. 3. miesto - Marc Milian - téma: Nedostatky v oblasti pozemných komunikácií - súťažný odbor 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava. Do celoštátneho kola postúpili Soňa a Kristína. Všetkým trom žiakom srdečne blahoželáme!

4. aktivita: V mesiaci apríl 2021 sa naša škola zapojila do projektu ROZBEHNI SA. Maturanti absolvovali aktivity v rámci tohto projektu prezenčne v škole a ostatní žiaci dištančne. So žiakmi jednotlivých tried sme absolvovali úvod do projektu: vysvetlili sme im hlavnú myšlienku projektu a oboznámili s postupom ako absolvovať prípravku a ukončiť ju získaním certifikátu. V máji 2021 sa všetci zapojení žiaci z priestorov školy napojili online na aktivitu Biznis fórum - workshop so zameraním na podnikanie. Hlavným cieľom bolo ukázať žiakom na praktických príkladoch ako rozbehnúť podnikanie za 100 €, ako nájsť dobrý podnikateľský nápad a poskytnutie rád a tipov ako vylepšiť nápad na podnikanie. Biznis fórum viedol zakladateľ podnikateľskej prípravky Juraj Kováč (online cez ZOOM). Predstavil proces testovania nápadu, inkubačné programy Rozbehni sa! Biznis fórum trvalo 2 vyučovacie hodiny, počas ktorých žiaci aktívne komunikovali s prednášajúcim a niektorí predložili svoje podnikateľské nápady. Aktivita priniesla nový pohľad na začatie podnikania, veľa inšpirácie pre nové nápady a hodnotenie aktivity je pozitívne.