Online škola, online život v nej a mimo nej

Aj počas dištančného vzdelávania žiaci našej školy nezaháľajú a preukazujú svoje vedomosti v rôznych súťažiach a aktivitách. Prinášame Vám prehľad niektorých z nich, uskutočnených od januára 2021.

Dňa 13. 01. 2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Olympiády sa zúčastnili naši žiaci: Alexander Parada a Petra Molnárová. Alexander Parada z I. B triedy postúpil z prvého miesta do krajského kola.

Dňa 04. 02. 2021 sa 25 žiakov našej školy zúčastnilo súťaže v odpise textov ZAV Zvolen s penalizáciou 50 a 100 bodov za chybu. Medzi 278 účastníkmi dosiahli naši žiaci veľmi pekné výsledky.

10. februára 2021 sa dištančne konal 55. ročník súťaže žiakov SŠ v spracovaní informácií na počítači (SIP). Našu školu reprezentovalo 12 žiakov. Výsledky našich žiakov nás potešili a veríme, že najlepší z našich dostanú pozvánku na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční 23. - 25. marca 2021.

Dňa 10. 02. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku, v ktorom sa náš žiak Dominik Demeter umiestnil v kategórii 2C1 na krásnom 2. mieste.

Dňa 12. 02. 2021 sa naše žiačky Saskia Mesarčíková a Veronika Červenáková zúčastnili krajského kola online Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre.

Dňa 17. 02. 2021 sa uskutočnilo online školské kolo Olympiády Mladý účtovník 2021, kde si zmerali sily 18 žiaci IV. A, IV. B a V. A triedy. Piati najlepší: Jessica Gyuriová, Dávid Gembický, Henrich Palečko, Boglárka Kovácsová a Réka Kovácsová (3 súťažiaci + 2 náhradníci) sa v súčasnosti aktívne pripravujú na 1. online kolo Olympiády Mladý účtovník 2021, ktorú organizuje firma KROS spolu so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov.

V dňoch 22. - 26. 02. 2021 sa náš žiak Martin Kardoš zúčastnil Online školy manažérskych a IT zručností v rámci projektu IT Akadémia. Na základe preukázaných vedomostí získal certifikát, ktorý mu v prípade záujmu garantuje prijatie na štúdium na Žilinskej univerzite v Žiline na Fakulte riadenia a informatiky bez potreby vykonania prijímacej skúšky.

Dňa 01.03.2021 sa konalo školské kolo súťaže SOČ prostredníctvom online videohovoru cez internetovú platformu Google Meet. Do školského kola bolo vybraných 13 súťažných prác v rôznych odboroch, z ktorých 11 postupuje do krajského kola. Prehľad prác je uvedený vo fotogalérii.

Všetkým žiakom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za to, že aj v tejto neštandardnej situácii prejavujú ochotu reprezentovať našu školu.


Fotogaléria