Účelové cvičenia a KOŽAZ trochu inak

Začiatkom septembra naša škola, Obchodná akadémia v Rožňave, zorganizovala pre žiakov prvého ročníka, druhého a tretieho ročníka účelové cvičenie a kurz ochrany života a zdravia.

V rámci účelového cvičenia prváci po trase: Obchodná akadémia Rožňava - Penzión Biely kôň Brzotín vyčistili od odpadkov vonkajších obchvat od kruhového objazdu po bezdotykovú umyvárku. Po ukončení čistenia pokračovali smerom k penziónu, a počas cesty pracovali s aplikáciami Geocaching a Plantnet. Pri penzióne učitelia so žiakmi vyhodnocovali nafotené rastliny a stromy cez aplikáciu Plantnet a zapojili sa do kvízu - Rekordy z ríše zvierat v aplikácii Kahoot.

V nasledujúci deň druháci tou istou trasou zbierali odpadky pri rieke Slaná v úseku od začiatku záhradkárskej kolónie po brzotínsky most. Popri hľadaní "kešiek" v rámci práce s aplikáciou Geocaching vyčistili aj chodník vedúci od hlavnej cesty ku železničnej stanici. Záver tejto aktivity bol podobný ako pri prvákoch. Nafotené rastlinky a stromy vyhodnocovali žiaci s učiteľmi pri penzióne pomocou aplikácie Plantnet a vypracovali kvíz Rekordy z ríše zvierat v aplikácii Kahoot.

Tretiaci absolvovali 3 dni Kurzu ochrany života a zdravia s dennou dochádzkou. V jeden deň absolvovali teóriu a praktický výcvik súvisiaci s kurzom v areáli školy, v ďalší deň boli na turistike po Banskom náučnom chodníku Podrákoš, kde pracovali s aplikáciou Geocaching, potom ich úlohou bolo hľadať invazívne a atypické, málo známe rastliny, ktoré potom vyhodnocovali v aplikácii Plantnet. Na záver pracovali aj s aplikáciou Kahoot. Na banskom chodníku sa oboznámili s históriou baníctva úzko súvisiacou s mestom Rožňava. V posledný deň sa v škole uskutočnil branno - športový pretek, ktorý pozostával z otázok z civilnej ochrany, dopravnej výchovy, turistických značiek, streleckej súťaže, zdravotnej výchovy, pobytu v prírode a topografickej prípravy.