Pred dištančným vzdelávaním sme boli na praktickom cvičení v reálnej firme