Naše cvičné firmy súťažili v Bratislave a v Litve

Naše cvičné firmy Tetris nábytok, s.r.o. a Lumi's RETRO STYLE, s.r.o. zažili v novembri online obchodovanie na medzinárodných veľtrhoch v Bratislave a v Litve.

Na Medzinárodnom online veľtrhu cvičných firiem v Bratislave, ktorý sa konal 10. - 12. 11. 2020, súťažili cvičné firmy v kategóriách: logo, slogan, vizitka, katalóg, web s e-shopom, elektronická prezentácia a videoreklama. Počas celého veľtrhu prebiehalo online obchodovanie sprevádzané súťažami a odborným prednáškami. Výsledky našich cvičných firiem dosiahnuté v jednotlivých súťažných kategóriách sú veľmi pekné. Cvičná firma Lumi's RETRO STYLE získala 1. miesto za vizitku. Cvičná firma Tetris nábytok obsadila 1. miesto v kategórii katalóg a 3. miesto v súťaži videoreklama, šot. V celkovom hodnotení CF Tetris nabytok získala 4. miesto zo 60 zúčastnených cvičných firiem, z toho 17 CF bolo zo zahraničia. V online obchodovaní medzi slovenskými cvičnými firmami obsadila CF Lumi's RETRO STYLE 4. miesto a CF Tetris nábytok 5. miesto.

Zaujímavou skúsenosťou bolo súťaženie našich cvičných firiem 12. novembra 2020 na 24. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Litve, kde bolo tiež vyhlásených niekoľko súťažných kategórií. V medzinárodnej konkurencii ďalších 30 cvičných firiem Cenu v kategórii For the best Manager / -ess sa získala Janka Kolesárová z CF Tetris nábytok.

Našim cvičným firmám patrí za usilovnú a tvorivú prácu pri príprave na veľtrhy, pracovné nasadenie počas veľtrhov a dosiahnuté výsledky veľké poďakovanie a poblahoželanie.

Pripájame fotografie z prípravy materiálov na veľtrhy v čase, keď ešte boli žiaci v škole a fotografie z online súťaže prostredníctvom kamier a notebookov z domáceho prostredia.