Zúčastnili sme sa 2. Česko-slovenského online veľtrhu cvičných firiem