Olympiáda Mladý účtovník je celoštátna súťaž pre žiakov stredných škôl a obchodných akadémií v účtovníctve a v programe OMEGA. Tento rok Slovenská komora certifikovaných účtovníkov a spoločnosť KROS a. s. organizujú už jej 22. ročník.

Cieľom súťaže je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia žiakov pri štúdiu účtovnej problematiky.

Dňa 29. januára 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády Mladý účtovník 2019. Zúčastnilo sa ho 23 žiakov rozdelených do dvoch kategórií.
V 1. kategórii žiaci 3. ročníka študijného odboru obchodná akadémia a žiaci 4. ročníka študijného odboru obchodná akadémia bilingválne štúdium riešili súvislý príklad v účtovnej jednotke ručne.
Pre súťažiacich v 2. kategórii - žiakov 4. ročníka študijného odboru obchodná akadémia a žiakov 5. ročníka študijného odboru obchodná akadémia bilingválne štúdium boli pripravené účtovné prípady v účtovnom programe OMEGA.

Najlepším riešiteľom olympiády srdečne blahoželáme a postupujúcim želáme úspešnú reprezentáciu seba aj našej školy v regionálnom kole, ktoré sa uskutoční 20. marca 2019 v troch slovenských mestách - Košice, Žilina a Bratislava. 15 najlepších žiakov zo všetkých 3 miest postúpi do celoštátneho kola.

A tento rok sa naozaj oplatí uspieť, pretože žiaci, ktorí postúpia do celoštátneho kola budú prijatí na vybrané fakulty Žilinskej univerzity a Ekonomickej univerzity v Bratislave bez prijímacích pohovorov.

- Fotogaléria -

Photo Number 1 Photo Number 2 Photo Number 3
Photo Number 4 Photo Number 5 Photo Number 6
Photo Number 7 Photo Number 8 Photo Number 9
Photo Number 10 Photo Number 11 Photo Number 12

Created with Web Album Generator