Nová školská jedáleň v areáli Obchodnej akadémie v Rožňave