V dňoch 20. - 22. 03. 2019 sa konal v Prahe 25. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem za účasti 124 cvičných firiem z 9 štátov (Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Luxembursko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Španielsko, Taliansko). Tento veľtrh pravidelne usporadúva študentská firma Antre, s. r. o. (Obchodná akadémia Heroldovy sady 1, Praha). Nad veľtrhom prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy Českej republiky a primátor hlavného mesta Prahy MUDr. Zdeněk Hřib.

Veľtrhu sa z Obchodnej akadémie Rožňava zúčastnila cvičná firma AUTOCENTRUM OA, s. r. o. so žiakmi III. B študijného odboru obchodná akadémia: Jana Fazekašová, Simona Máziková, Erik Olejník, Adriána Žoriová a IV. A triedy študijného odboru obchodná akadémia bilingválne štúdium: Michaela Gargušová, Patrik Hajdúk, Simona Lesňáková a Frederik Filip Pápai pod vedením Ing. Stanislavy Lukáčovej.

Partnerom cvičnej firmy je reálna firma Autocentrum Opel Hyundai v Rožňave, v ktorej časť žiakov okrem tzv. Mystery shoppingu absolvovala a ešte aj absolvuje súvislú odbornú prax.

Žiaci sa v rámci veľtrhu zúčastnili niekoľkých súťaží: najlepší katalóg, najlepší stánok, najlepšia elektronická prezentáciu, firma veľtrhu, 90 sekúnd vo výťahu. Na veľtrhu pripravili v anglickom jazyku výstavný stánok, propagačné materiály, katalóg, elektronickú prezentáciu, pred medzinárodnou komisiou odprezentovali prejav v anglickom jazyku o predmete podnikania svojej cvičnej firmy. V rámci ďalších aktivít žiaci dobrovoľne prispeli do kultúrneho programu typickým ľudovým tancom z Gemera.

Príprava na veľtrh, ako aj pôsobenie na samotnom veľtrhu boli náročné. Napriek tomu dosiahli žiaci v silnej konkurencii veľmi pekné úspechy.

Umiestnenie:

Súťažná zahraničná elektronická prezentácia
5. miesto

Zahraničný stánok
12. miesto

Firma veľtrhu (po spočítaní všetkých bodov)
17. miesto zo 124 cvičných firiem.

Praktické zručnosti, ktoré získali žiaci pri obchodovaní so zahraničnými firmami, budú môcť úspešne využiť aj vo svojej odbornej praxi.

- Fotogaléria -

Photo Number 1 Photo Number 2 Photo Number 3 Photo Number 4 Photo Number 5 Photo Number 6
Photo Number 7 Photo Number 8 Photo Number 9 Photo Number 10 Photo Number 11 Photo Number 12
Photo Number 13 Photo Number 14 Photo Number 15 Photo Number 16 Photo Number 17 Photo Number 18
Photo Number 19 Photo Number 20 Photo Number 21 Photo Number 22 Photo Number 23 Photo Number 24
Photo Number 25 Photo Number 26 Photo Number 27 Photo Number 28 Photo Number 29 Photo Number 30
Photo Number 31 Photo Number 32 Photo Number 33 Photo Number 34 Photo Number 35 Photo Number 36
Photo Number 37 Photo Number 38 Photo Number 39 Photo Number 40 Photo Number 41 Photo Number 42
Photo Number 43 Photo Number 44 Photo Number 45 Photo Number 46 Photo Number 47 Photo Number 48
Photo Number 49 Photo Number 50 Photo Number 51 Photo Number 52 Photo Number 53 Photo Number 54
Photo Number 55 Photo Number 56 Photo Number 57 Photo Number 58 Photo Number 59 Photo Number 60
Photo Number 61 Photo Number 62 Photo Number 63 Photo Number 64 Photo Number 65 Photo Number 66
Photo Number 67 Photo Number 68 Photo Number 69 Photo Number 70 Photo Number 71 Photo Number 72
Photo Number 73 Photo Number 74 Photo Number 75 Photo Number 76 Photo Number 77 Photo Number 78
Photo Number 79 Photo Number 80 Photo Number 81 Photo Number 82 Photo Number 83 Photo Number 84
Photo Number 85 Photo Number 86 Photo Number 87 Photo Number 88 Photo Number 89 Photo Number 90
Photo Number 91

Created with Web Album Generator