V dňoch 6. a 7. mája 2019 sa konala v Obchodnej akadémii v Rožňave praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky.
Žiaci študijného odboru obchodná akadémia - bilingválne štúdium sa popasovali s účtovaním v účtovnom programe Omega, s finančnou analýzou a kalkuláciami v Exceli, s písaním obchodných listov a museli preukázať všeobecné znalosti z práce s Excelom. Prví absolventi študijného odboru obchodná akadémia - Školský vzdelávací program Ekonóm - informatik mali pripravené namiesto finančnej analýzy a kalkulácií zadania z programovania.

Medzi tradície, ktoré Obchodná akadémia v Rožňave zachováva, patrí aj výzdoba tried, ktorú zabezpečujú žiaci nižších ročníkov. V tomto školskom roku pripadla táto milá úloha žiakom III. A a III. B triedy. V každej triede sa žiaci nižších ročníkov rozlúčili s maturantmi a zapriali im veľa šťastia pri zelenom stole.... Vyzdobené triedy sa slávnostne pre maturantov otvorili v piatok, 17. 05. 2019.

...a nastal okamih pravdy...

Po akademickom týždni začali "ústne maturitné skúšky". Maturanti museli siahnuť na dno svojich vedomostí a zabojovať o čo najlepšie výsledky z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, anglický, nemecký a ruský jazyk, teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky a niektorí bilingválni žiaci sa ešte počas akademického týždňa popasovali aj s odbornou štátnou skúškou v anglickom jazyku. Niektorým sa maturitné skúšky podarili k úplnej, niektorým k čiastočnej spokojnosti.


21. máj 2019 - program žiakov základnej umeleckej školy, spev žiačky a učiteľa obchodnej akadémie, slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, posledné stisky rúk, definitívne uzavretie etapy života na strednej škole a nasmerovanie ešte na neprebádanú cestu životom. Toto sú krátke, stručné, výstižné slovné spojenia, ktoré charakterizujú uvedený dátum. Radnica Mestského úradu v Rožňave sa zaplnila rodičmi, starými rodičmi, krstnými rodičmi, súrodencami, priateľmi, známymi, učiteľmi a spolužiakmi zo školy. Tento deň patril maturantom - absolventom. Prirovnávame ho k malej promócii Obchodnej akadémie v Rožňave. Slávnostne oblečení absolventi si poslednýkrát pod patronátom triednych učiteľov vypočuli príhovor riaditeľa školy a prevzali vytúžené a očakávané maturitné vysvedčenia, absolventi cvičných firiem doložky k vysvedčeniam o absolvovaní predmetu, najlepší žiaci z účtovného programu Omega certifikáty o ovládaní programu, niektorí žiaci osvedčenia o absolvovaní štátnej skúšky zo spracovania informácií na počítači a časť bilingválnych žiakov vysvedčenia o absolvovaní štátnej odbornej jazykovej skúšky.

Všetkým absolventom obchodnej akadémie želáme, aby si v živote našli svoju správnu cestu...a samozrejme dúfame, že nezabudnú na svoju Alma mater - Obchodnú akadémiu v Rožňave.

- Fotogaléria -

Photo Number 1 Photo Number 2 Photo Number 3 Photo Number 4 Photo Number 5
Photo Number 6 Photo Number 7 Photo Number 8 Photo Number 9 Photo Number 10
Photo Number 11 Photo Number 12 Photo Number 13 Photo Number 14 Photo Number 15
Photo Number 16 Photo Number 17 Photo Number 18 Photo Number 19 Photo Number 20
Photo Number 21 Photo Number 22 Photo Number 23 Photo Number 24 Photo Number 25
Photo Number 26 Photo Number 27 Photo Number 28 Photo Number 29 Photo Number 30
Photo Number 31 Photo Number 32 Photo Number 33 Photo Number 34 Photo Number 35
Photo Number 36 Photo Number 37 Photo Number 38 Photo Number 39 Photo Number 40
Photo Number 41 Photo Number 42 Photo Number 43 Photo Number 44 Photo Number 45
Photo Number 46 Photo Number 47 Photo Number 48 Photo Number 49 Photo Number 50
Photo Number 51 Photo Number 52 Photo Number 53 Photo Number 54 Photo Number 55
Photo Number 56 Photo Number 57 Photo Number 58 Photo Number 59 Photo Number 60
Photo Number 61 Photo Number 62 Photo Number 63 Photo Number 64 Photo Number 65
Photo Number 66 Photo Number 67 Photo Number 68 Photo Number 69 Photo Number 70
Photo Number 71 Photo Number 72 Photo Number 73 Photo Number 74 Photo Number 75
Photo Number 76 Photo Number 77 Photo Number 78 Photo Number 79 Photo Number 80
Photo Number 81 Photo Number 82 Photo Number 83 Photo Number 84 Photo Number 85
Photo Number 86 Photo Number 87 Photo Number 88 Photo Number 89 Photo Number 90
Photo Number 91 Photo Number 92 Photo Number 93 Photo Number 94 Photo Number 95
Photo Number 96 Photo Number 97 Photo Number 98 Photo Number 99 Photo Number 100
Photo Number 101 Photo Number 102 Photo Number 103 Photo Number 104 Photo Number 105
Photo Number 106 Photo Number 107 Photo Number 108 Photo Number 109 Photo Number 110
Photo Number 111 Photo Number 112 Photo Number 113 Photo Number 114 Photo Number 115
Photo Number 116 Photo Number 117 Photo Number 118 Photo Number 119 Photo Number 120
Photo Number 121 Photo Number 122 Photo Number 123 Photo Number 124 Photo Number 125
Page: [1] [2] [3]

Created with Web Album Generator