Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2019 Nitra

Na medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem, ktorý sa konal 5. - 6. 11. 2019 na národnom výstavisku Agrokomlex v Nitre, súťažilo 48 cvičných firiem z Turecka, Talianska, Rumunska, Maďarska, Slovinska, Českej a Slovenskej republiky. Našu školu reprezentovala cvičná firma AUTOCENTRUM OA , s. r. o. , ktorej predmetom podnikania je maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami a ich údržba.

Cvičná firma na veľtrhu pôsobila veľmi aktívne, zaujala a uspela. V súťaži 99 sekúnd vo výťahu v anglickom jazyku získal Frederik Filip Pápai presvedčivým výkonom 1. miesto. Ďalšie 1. miesto bolo cvičnej firme udelené za prácu v oblasti marketingu, konkrétne v súťaži elektronická propagácia.

Cvičná firma AUTOCENTRUM OA, s. r. o. si pripravila výstavný stánok s množstvom marketingových propagačných materiálov ako katalóg, elektronickú prezentáciu v slovenskom a anglickom jazyku, vizitky, prospekty, súťaže, malé darčeky pre návštevníkov. Samozrejmosťou je webová stránka a propagácia na sociálnych sieťach ako facebook a instagram. Úlohou zamestnancov CF bolo presvedčivo komunikovať a obchodovať s návštevníkmi veľtrhu, ale aj odbornou porotou, odprezentovať pripravenú elektronickú prezentáciu a zúčastniť sa niektorých ďalších súťaží.

K dosiahnutým úspechom a vysoko profesionálnemu pôsobeniu na veľtrhu cvičnej firme AUTOCENTRUM OA, s. r. o. blahoželáme.

Cvičná firma spolupracuje s reálnou firmou Autocentrum Opel Hyundai Rožňava od roku 2018, ktorej ďakujeme za materiálnu pomoc a odborné poradenstvo.