V dňoch 07. 04. - 13. 04. 2019 sme zorganizovali v Obchodnej akadémii v Rožňave v rámci projektu Be the Change (Buď zmenou) aktivitu India meets Slovakia.

Cieľom tohto podujatia je rozvoj spolupráce medzi krajinami Európy a Ázie prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií. Žiaci v projekte rozoberajú a diskutujú na témy týkajúce sa životného prostredia a spravovania a fungovania spoločnosti.

Hlavnou myšlienkou je zmena. Každý z nás ňou môže byť a môže k nej prispieť. Spoznávanie našej spoločnosti a jej nedostatkov, návrhy na zmenu, zlepšiť prostredie v ktorom žijeme, poskytnúť pomoc znevýhodneným ľuďom. To všetko zahŕňa táto spolupráca.

Žiaci taktiež prispievajú a vyjadrujú svoj názor vo svojich príspevkoch, ktoré sú zverejnené v uzavretej skupine na sociálnej sieti. Spoločne môžu diskutovať a dávať návrhy na zlepšenie.

Táto spolupráca nám pomôže pochopiť ostatné krajiny a ich problémy, zvýšiť poznatky o jednotlivých kultúrach a zlepšiť jazykové schopnosti. Žiakov viesť k uvedomovaniu si sveta v ktorom žijú, jeho rôznorodosti a k pochopeniu toho že odlišnosť nemusí byť zlá, k samostatnosti v robení úsudkov a k vzájomnej pomoci a schopnosti komunikovať a spolupracovať.

Účastníci projektu pochádzajú z rôznych krajín Európy a Ázie a to:

Koordinátorka: Ms Anjali HANDA, T.G.T Science, St. Mark's Girls Sr. Sec. School, New Dheli, India

Účastníci: St.Mark´s Sec.Public School Meera Bagh, New Dheli - Obchodná akadémia, Rožňava, Slovakia - Lycée Elie Cartan, France - International bilingual school, Stockholm, Sweden

V dňoch od 7. - 13.4. 2019 sa uskutočnilo prvé stretnutie medzi školami, v rámci ktorého pani Anjali Handa a 7 žiačok St. Mark's Girls Sr. Sec. School,v New Dheli, India pricestovalo do Rožňavy.

Počas týchto dní žiačky participovali na vyučovaní, predovšetkým na hodinách v bilingválnych triedach kde sa zapájali do vyuč. procesu a v popoludňajších hodinách sme spoločne absolvovali výlety, s cieľom predstaviť im našu krajinu, kultúru a históriu. V podvečerných hodinách sme si počas týždňa spoločne pripravovali jedlá typické pre obidve krajiny.

Návšteva kaštieľa a parku v Betliari, Strážna veža a historické námestie v RV, v utorok turistika do Slavošovského tunela, v ďalšie dni návšteva expozície novootvoreného Prírodovedného a Baníckeho múzea v Rožňave a návšteva Košíc, historického centra a ZOO.

V stredu sme zorganizovali spoločné kultúrno-spoločenské popoludnie, v rámci ktorého sa predstavili: folklórny súbor Dubina a Stromíš, hudobná skupina Polyákovcov s Petrom Jandom, Roman Jakobej so žiačkou OA, žiaci OA v spoločenských tancoch Sambet a žiačky St. Mark's Girls Sr. Sec. School, ktoré nám predviedli svoje tanečné a hudobné nadanie.


Fotogaléria

Photo Number 1 Photo Number 2 Photo Number 3 Photo Number 4
Photo Number 5 Photo Number 6 Photo Number 7 Photo Number 8
Photo Number 9 Photo Number 10 Photo Number 11 Photo Number 12
Photo Number 13 Photo Number 14 Photo Number 15 Photo Number 16
Photo Number 17 Photo Number 18 Photo Number 19 Photo Number 20
Photo Number 21 Photo Number 22 Photo Number 23 Photo Number 24
Photo Number 25 Photo Number 26 Photo Number 27 Photo Number 28
Photo Number 29 Photo Number 30 Photo Number 31 Photo Number 32
Photo Number 33 Photo Number 34 Photo Number 35 Photo Number 36
Photo Number 37 Photo Number 38 Photo Number 39 Photo Number 40
Photo Number 41 Photo Number 42 Photo Number 43 Photo Number 44
Photo Number 45 Photo Number 46 Photo Number 47 Photo Number 48
Photo Number 49 Photo Number 50 Photo Number 51 Photo Number 52
Photo Number 53 Photo Number 54 Photo Number 55 Photo Number 56
Photo Number 57 Photo Number 58 Photo Number 59 Photo Number 60
Photo Number 61 Photo Number 62 Photo Number 63 Photo Number 64
Photo Number 65 Photo Number 66 Photo Number 67 Photo Number 68
Photo Number 69 Photo Number 70 Photo Number 71 Photo Number 72
Photo Number 73 Photo Number 74 Photo Number 75 Photo Number 76
Photo Number 77 Photo Number 78 Photo Number 79 Photo Number 80
Photo Number 81 Photo Number 82 Photo Number 83 Photo Number 84
Photo Number 85 Photo Number 86 Photo Number 87 Photo Number 88
Photo Number 89 Photo Number 90 Photo Number 91 Photo Number 92
Photo Number 93 Photo Number 94 Photo Number 95 Photo Number 96
Photo Number 97 Photo Number 98 Photo Number 99 Photo Number 100

Created with Web Album Generator