Dualisti v rožňavských firmách

Škola je miesto plné nápadov a tvorivosti. Avšak niekedy už školská lavica nestačí a je ideálne, priam nevyhnutné získavať odborné vedomosti priamo v podnikoch.

Dňa 16. a 23. 10. 2019 sa žiaci I. B triedy, študujúci v systéme duálneho vzdelávania vzdelávali nie v školských laviciach, ale priamo "v teréne". V tieto dni sa uskutočnila exkurzia v podnikoch Attila Ondrej - AUTOCENTRUM, MAYSER Slovakia s. r. o., PAN-DUR s. r. o. a AGROTRADE GROUP spol. s. r. o.

Koho neláka svet áut? Ako uspokojiť potreby zákazníkov, hľadajúcich to svoje auto, poodhalil riaditeľ firmy p. Christopher Ondrej z Autocentra Rožňava. Po úvodnom predstavení firmy nás previedol priestormi firmy - cez administratívu, predajné priestory Opel aj Hunday, autoservis, automývareň. Žiaci uvítali možnosť sadnúť si do vystavených modelov áut, odfotiť sa v nich. V závere exkurzie sme sa usadili v príjemnej zasadačke firmy, kde nám bola popísaná organizačnú štruktúru firmy, personálna činnosť firmy, odporúčania žiakom pre ich ľahšie uplatnenie sa na trhu práce a bol vytvorený priestor pre otázky.

Vo firme MAYSER Slovakia s. r. o., ktorá vyrába klobúky a čiapky, nás privítal konateľ spoločnosti, p. Rudolf Bagáč. Firmou nás previedla p. Milena Olexová, ktorá s nami nazrela do každej kancelárie a predstavila prácu, ktorá sa tam vykonáva. Spoločne sme prešli aj samotnú výrobu klobúkov a čiapok, počnúc ich návrhom, prípravou strihov, vystrihovaním jednotlivých dielov, šitím a dokončovaním klobúkov a čiapok, ich uskladnením a prípravou na expedíciu.

Konateľ spoločnosti PAN-DUR s. r. o. , p. Ing. Ervín Hagovský, nás privítal v zasadačke tejto firmy. Jeho zaujímavé rozprávanie prinieslo žiakom nielen množstvo dôležitých informácií o firme, ale aj podnetných odporúčaní pre uplatnenie sa na trhu práce. Exkurzia v priestoroch firmy predstavila nielen samotný predmet podnikania, chladiarenský systém a textilnú technológiu pre maloobchod s potravinami a automobilový priemysel, ale aj organizáciu pracovného procesu, pracovné podmienky pre zamestnancov, výstavbu nových priestorov firmy, odpadové hospodárstvo ap.

Činnosť AGROTRADE GROUP spol. s. r. o. je veľmi rozsiahla. Zahŕňa prvovýrobu, obchod, služby, stavebnú činnosť a výrobu energie - všetko naviazané na poľnohospodárstvo. Veľmi zaujímavý je aj projekt vlastných potravín Farmfoods. Vo firme nás privítala p. Ing. Karin Cseh. Úvodné slová sme si so záujmom vypočuli v zasadačke firmy. Neskôr sme spoločne prešli jednotlivými oddeleniami firmy, oboznámili sa s ich náplňou práce. Veľmi zaujímavým bolo oddelenie marketingu, ktoré pripravuje propagačné materiály firmy, katalógy, vedie webovú stránku, vinety na svoje výrobky atď.

Všetkým uvedeným firmám a ich zástupcom patrí naše veľké poďakovanie za to, že nás vo svojich priestoroch prijali, venovali nám svoj vzácny čas, porozprávali o svojej činnosti a previedli nás svojimi prevádzkami. Ďakujeme aj za propagačné materiály a darčeky, ktoré pre nás pripravili.

Cieľom exkurzie bolo zoznámenie sa s výrobnými a nevýrobnými podnikmi v meste, ich právnou formou, predmetom podnikania, produktovým portfóliom, organizačnou štruktúrou, systémom obchodovania, ich personálnou činnosťou a ďalšími zaujímavosťami.

Veríme, že vydarené exkurzie boli pre žiakov prínosom a priniesli nové vedomosti z oblasti činnosti podniku.