07. decembra 2018 sa konal v Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou XII. Vianočný veľtrh cvičných firiem. Veľtrh sa organizoval ako súťaž medzi domácimi cvičnými firmami za prítomnosti pozvaných cvičných firiem. Zúčastnilo sa ho 8 cvičných firiem: 5 firiem z kmeňovej školy, 1 firma z SOŠ Prešov, 1 firma z SOŠ Vranov nad Topľou a novovzniknutá cvičná firma AUTOCENTRUM OA, s. r. o. z Obchodnej akadémie v Rožňave.
Cieľom našej novej cvičnej firmy na veľtrhu bolo načerpanie skúseností v obchodovaní a otestovanie pripravenosti na veľtrh cvičných firiem v Prahe. Od začiatku školského roka žiaci zvládli okrem tvorby podnikateľského plánu, podpísania spoločenskej zmluvy, ohlásenia živnosti, zápisu do obchodného registra, registrácie na daňovom úrade v Slovenskom centre cvičných firiem, otvorenia bankového účtu aj prípravu loga, sloganu, slovenského a anglického katalógu, vyhotovenie webovej stránky, prípravu propagačných materiálov, zostavenie firemnej pečiatky, nácvik obchodovania a vyrobenie materiálov do výstavného stánku.
Partnerom cvičnej firmy je reálna firma Autocentrum Opel Hyundai v Rožňave, v ktorej absolvovali žiaci v septembri a októbri 2018 praktické cvičenia formou tzv. Mystery shoppingu.
Príprava katalógu cvičnej firmy sa sčasti realizovala vo firme, kde sa nafotili jednotlivé modely áut so "zamestnankyňami" cvičnej firmy. Následne sa týždeň pred súťažou uskutočnilo v škole pracovné stretnutie so zástupcom spolupracujúcej firmy. To všetko prispieva ku kvalitnej príprave žiakov nielen na veľtrhy, ale hlavne do praxe.
Účasť na súťaži absolvovali naši žiaci na veľmi vysokej úrovni a cvičná firma vyhrala súťaž Naj prezentácia cvičnej firmy. Prezentovanie prebiehalo v slovenskom a anglickom jazyku.
Žiakom z novovzniknutej cvičnej firmy blahoželáme k úspechu a firme Autocentrum Opel Hyundai ďakujeme za obohatenie vyučovacieho procesu o praktické skúsenosti a zručnosti žiakov.
V našom fotoalbume nájdete fotky z veľtrhu cvičných firiem aj ukážku fotiek do katalógu.
Photo Number 1 Photo Number 2 Photo Number 3 Photo Number 4
Photo Number 5 Photo Number 6 Photo Number 7 Photo Number 8
Photo Number 9 Photo Number 10 Photo Number 11 Photo Number 12
Photo Number 13 Photo Number 14 Photo Number 15 Photo Number 16
Photo Number 17 Photo Number 18 Photo Number 19 Photo Number 20
Photo Number 21 Photo Number 22 Photo Number 23 Photo Number 24
Photo Number 25 Photo Number 26 Photo Number 27 Photo Number 28
Photo Number 29 Photo Number 30 Photo Number 31

Created with Web Album Generator