Job-shadowing

AKO SOM POZOROVALA PRI PRÁCI SVOJICH ČESKÝCH KOLEGOV

Pojem job-shadowing, teda "tieňovanie práce" je známy vďaka programu Erasmus + najmä v prostredí vzdelávania učiteľov. Ide o "pozorovanie" kolegu z inej hostiteľskej školy v zahraničí. Účelom je študovať a pozorovať každodenné pracovné činnosti. Cieľom je sledovať v inej organizácii ich pracovné prostredie, metódy a postupy a učiť sa, ako tieto nové skúsenosti a postupy uplatniť vo vlastnej pedagogickej praxi.

V termíne jarných prázdnin na Slovensku od 26. 02. 2024 - 01. 03. 2024 som sa zúčastnila takejto mobilitnej aktivity. Svoj pozorovací týždeň som strávila v Českej republike, kraj Vysočina, v krásnom mestečku Bystřice nad Pernštejnem. V meste plnom histórie a bohatej moravskej kultúry už viac ako 100 rokov vzdeláva a vychováva mladých ľudí Agro-technická stredná škola www.agts.cz , ktorá počas 5 dní bola mojou hostiteľkou školou. Škola ponúka maturitné študijné odbory, ale aj učebné odbory v oblasti poľnohospodárstva, cestovného ruchu a agropodnikania. Škola má približne 270 žiakov, 40 učiteľov, pracoviská odborného výcviku a praxe, domov mládeže (internát) a školskú jedáleň. Mojou hlavnou úlohou bolo viesť dialógy s vedením školy, pozorovať organizáciu vzdelávania a vyučovacieho procesu a kolegov učiteľov pri ich každodenných činnostiach. Mala som prideleného mentora, ktorým bol zástupca riaditeľa školy Mgr. Ivo Solař.


Vedenie školy: riaditeľ školy Mgr. Miroslav Novák (vpravo) a zástupca riaditeľa školy Mgr. Ivo Solař (vľavo) v priestoroch školy.

     

Zúčastnila som sa hospitácií na vyučovacích hodinách v predmetoch Služby cestovného ruchu, Dejiny kultúry, Obchodná korešpondencia, Fiktívna firma, Ekonomika, Marketing a finančné riadenie, Technológia služieb cestovného ruchu, Výpočtová technika. Počas vykonávania hospitácií som sa zamerala na obsah a pedagogické postupy, používané vzdelávacie a vyučovacie metódy a prístupy.


Vyskúšala som si , aké to je pozorovať kolegu pri vyučovaní.


Pri rozhovore s učiteľkou informatiky a práci s 3D tlačiarňou.


Testovanie žiakov cez e-learningový systém MOODLE


Práca na vyučovacej hodiny Ekonomiky, samostatná práca žiakov na riešení zadanej úlohy.

Veľmi zaujímavou časťou môjho job shadowing bola exkurzia po pracoviskách odborného výcviku a praxe. Pre maturitný odbor Management cestovného ruchu je v škole aktívna Cestovná agentúra AKSI (www.aksi.cz), ktorú vedie majiteľka Bc Šiborová a zároveň učiteľka odborných predmetov v oblasti cestovného ruchu. Žiaci si priamo v praxi vyskúšajú ponuku cestovných zájazdov, rezerváciu v systéme CeSYS, komunikáciu so zákazníkom a predaj služieb.


Pracovisko odbornej praxe pre žiakov študijného odboru Management cestovného ruchu - cestovná agentúra AKSI.

     
Práca na vyučovaní predmetu Fiktívna firma, žiaci mi predstavili svoje firmy a predmety podnikania.


Vyučovacia hodina OBK - nácvik písania na PC, 1. ročník

Navštívila som aj pracoviská odborného výcviku v učebnom odbore Mechanik opravár motorových vozidiel (Automechanik). Pri pozorovaní praktického vyučovacieho procesu mojim mentorom bol zástupca riaditeľa školy pre doplnkovú činnosť Ing. Tomáš Krejčí. Zároveň som sa oboznámila s fungovaním Domova mládeže a školskej jedálne.


Pracovisko odborného výcviku - mentor Ing. Tomáš Krejčí (zástupca riaditeľa školy pre doplnkovú činnosť)

     
Pracoviská odbornej praxe: na fotografii je auto, ktoré si sami zostrojili žiaci na praktickom vyučovaní, starajú sa o toto autíčko. Žiak, ktorý už má vodičský preukaz si ho môže požičať na letné prázdniny.

     
Žiaci a učitelia majú možnosť využívania multifunkčného zariadenia - kopírovanie a skenovanie dokumentov na vyučovanie - každý žiak a učiteľ má svoje prístupové heslo a elektronický čip (s kreditom). Elektronická informačná tabuľa, ktorá obsahuje základné informácie o rozvrhu, zastupovaní, stravovaní, aktuality na web stránke školy a pod.

A k čomu som dospela? Považujem túto aktivitu za prínos v mojej pedagogickej praxi. Výhodou pre mňa bolo, že český jazyk ovládam na komunikačnej úrovni (hoci som celý čas používala môj rodný jazyk a slovenčinu majú v tomto kraji veľmi radi). Utvrdila som sa v názore, že medzi našimi krajinami nie je veľký rozdiel vo vzdelávacom systéme. Veľmi dôležité pre úspešný priebeh výučby je atmosféra na vyučovacej hodine - príjemná, priateľská a zároveň aj pracovná. Pozitívne naladený učiteľ, vhodná metóda a správne didaktické pomôcky dokážu s akejkoľvek témy urobiť skvelý zážitok nielen pre žiaka, ale aj pre učiteľa. V dnešnej dobe nevyhnutnými didaktickými pomôckami na vyučovaní by mal byť prístup na internet, mobilný telefón a vhodné edukačné aplikácie.

Okrem školy a vyučovania som nových príjemných ľudí, prešla som si okolie mesta Bystřice nad Pernštejnem - hrad Pernštejn, vodnú nádrž Vír, rímskokatolícky kostol sv. Michaela na Vítochově, Mestské múzeum a atrakcie tohto krásneho mesta v kraji Vysočina.

Ďakujem za príležitosť vyskúšať si job - shadowing v Českej republike a získať nové skúsenosti pre moju pedagogickú prax a sa poznávanie nových miest.

Ing. Ivana Fafráková

Kurzy