OLS

odkaz pre účastníkov aktivít Erasmus +

Cieľom online jazykovej podpory je pomôcť účastníkom programu Erasmus+ pri zlepšovaní znalostí jazyka, v ktorom budú pracovať, študovať alebo praxovať v zahraničí, aby z tejto skúsenosti mohli vyťažiť čo najviac.

Cieľom online jazykovej podpory je preto sprístupniť jazykovú podporu pružným a jednoduchým spôsobom. Online jazyková podpora takisto prispieva k osobitnému cieľu programu Erasmus+, ktorým je podpora jazykového vzdelávania a jazykovej rozmanitosti.

Účastníci programu Erasmus+, ktorí pred odchodom do zahraničia absolvujú hodnotenie jazykových schopností OLS, budú mať lepšiu predstavu o svojich znalostiach jazyka a získajú prístup k personalizovanému jazykovému vzdelávaniu.

Účastníci, ktorí si chcú zlepšiť svoje jazykové zručnosti, môžu absolvovať online jazykové kurzy pred vycestovaním do zahraničia alebo počas svojho pobytu v zahraničí. Prístup k jazykovému kurzu zahŕňa širokú škálu interaktívnych a individuálne prispôsobených činností. Účastníci môžu absolvovať jazykové kurzy v ktoromkoľvek z dostupných jazykov v rámci online jazykovej podpory bez obmedzenia počtu jazykov a študijných oddelení.