Facebook - OARVOARV.EDUPAGE.ORG

DUÁLNE VZDELÁVANIE
 
 


Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava zabezpečuje od školského roka 2019/2020 v spolupráci so zamestnávateľmi systém duálneho vzdelávania v študijnom odbore 6317 M 00 obchodná akadémia.


Povolania, pre ktoré sa žiaci pripravujú
v študijnom odbore 6317 M 00 obchodná akadémia:

 • Odborný pracovník v oblasti účtovníctva

 • Odborný pracovník v oblasti personalistiky

 • Odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie

 • Všeobecný administratívny pracovník

 • Administratívny pracovník vo finančníctve

 • Administratívny pracovník verejnej správy a samosprávy

 • Technik v oblasti zriaďovania a prevádzky IKT služieb

 • Webový technik

Konkrétne pracovné činnosti, ktoré žiak bude vykonávať:

 1. pracovné pozície zamerané na výkon ekonomických, obchodno-podnikateľských a administratívnych činností.

 2. zostavovanie finančného plánu a rozpočtu spoločnosti, odborné činnosti z oblasti účtovníctva, odmeňovania, rozpočtovania a financovania spoločnosti,

 3. správne vedenie účtovníctva v celom rozsahu, fakturáciu, správu daní, mesačné výkazy, ročnú uzávierku a závierku,

 4. vedenie mzdovej a personálnej agendy, spracovanie miezd, vedenie dochádzkového systému zamestnancov,

 5. cenové kalkulácie a prehľady jednotlivých zákaziek, pripravovanie podkladov pre spracovanie faktúr, skladové hospodárstvo,

 6. obchodné rokovania s dodávateľmi a odberateľmi,

 7. prezentačné a predajné akcie na podporu predaja,

 8. administratívnu podporu jednotlivých zložiek manažmentu,

 9. organizovanie pracovných porád, mítingov, školení, prípravu obchodných a služobných ciest, rezerváciu hotelov, leteniek,

 10. vypracovanie zápisníc z pracovných porád a rokovaní,

 11. vybavovanie telefonickej, mailovej a poštovej komunikácie s internými aj externými partnermi, štátnymi inštitúciami v štátnom jazyku i v cudzom jazyku,

 12. platobný a obchodný styk klientov, evidenciu a archiváciu dokumentov,

 13. tvorbu webových stránok a ich spravovanie.

Prijímacie skúšky sa budú konať samostatne pre žiakov v systéme duálneho vzdelávania a samostatne pre ostatných žiakov. Kritériá na prijatie na študijný odbor sú rovnaké. Bližšie informácie na: http://www.oarv.edu.sk/odbory.html


 
PREČO PRÁVE DUÁL?
 
 
 1. Duálne vzdelávanie zabezpečuje prepojenie teoretického vzdelávania v škole s odbornou praxou u zamestnávateľa.

 2. Žiaci pred vstupom na trh práce získavajú praktické zručnosti - zvyšuje sa šanca na ich uplatnenie sa v praxi.

 3. Žiaci získajú od zamestnávateľa hmotné a finančné zabezpečenie uvedené v podpísanej učebnej zmluve s konkrétnym zamestnávateľom.

 
Zamestnávatelia zapojení do duálneho vzdelávania
 
 

AGROTRADE GROUP spol. s r. o. Šafárikova 124, 048 01 Rožňava

Spoločnosť AGROTRADE GROUP spol. s r. o. patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejšie firmy v slovenskom poľnohospodárstve. Jej rozsiahla činnosť v trvaní viac ako 27 rokov zahŕňa prvovýrobu, obchod, služby, stavebnú činnosť a výrobu energie - všetko naviazané na poľnohospodárstvo. Aktivity spoločnosti v uplynulom období rozšírilo založenie krátkeho dodávateľského reťazca potravín FARMFOODS, ktorý sa zameriava na výrobu a predaj potravinárskych výrobkov s vysokou pridanou hodnotou. V rámci neho je plánované spustenie siete predajní po celom Slovensku. Jeho sortiment tvoria prevažne potraviny vyrábané dcérskymi spoločnosťami AGROTRADE GROUP a jej partnermi.

Maximálny počet miest pre žiakov na pracovisku: 3

Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti personalistiky, administratívy, odbytu, účtovníctva, materiálového zabezpečenia a zásobovania.

www.agrotradegroup.sk - kontakt: k.cseh@agrotradegroup.sk

Attila Ondrej - AUTOCENTRUM, Gemerská 563, 049 51 Brzotín-Bak


Firma Attila Ondrej AUTOCENTRUM pôsobí na trhu už viac ako 27 rokov. Je to jeden z prvých predajcov nových motorových vozidiel v okrese Rožňava, a zároveň najväčší predajca nových automobilov v regióne. Predmetom podnikateľskej činnosti je autorizovaný predaj motorových vozidiel Opel a Hyundai, autorizovaný servis, predaj náhradných dielov, lakovnícke práce, autoumyváreň, autočistiareň a odťahová služba. Tento predajca má ako jeden z mála predajcov motorových vozidiel službu Call Centrum, ktorá monitoruje spokojnosť a priania zákazníkov.

Maximálny počet miest pre žiakov na pracovisku: 2

Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti personalistiky, odbytu, administratívy, účtovníctva, materiálového zabezpečenia a zásobovania.

www.autocentrum.sk - kontakt: paleckova@autocentrum.sk

CWT Metal spol. s r.o., Jovická 636, 049 51 Rožňava


Spoločnosť CWT Metal s.r.o., so sídlom v Brzotíne vznikla v roku 2002. Spoločnosť nadviazala na dlhoročnú výrobnú a obchodnú tradíciu strojárenskej výroby v rožňavskom okrese, s hlavnou orientáciou na produkciu poľnohospodárskej výroby a s ňou spojeného príslušenstva. Základnou orientáciou spoločnosti je strojárenská výroba. Hlavný podiel výroby je zameraný na export pre štáty európskej únie a Veľkú Britániu. Cieľom spoločnosti je aj pokrytie výrobného dopytu tuzemského trhu.

Maximálny počet miest pre žiakov na pracovisku: 3

Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti administratívy, personalistiky, logistiky a skladového hospodárstva.

www.cwtmetal.sk - kontakt: kovacova@cwtmetal.sk

FERMAT - J&F STROJE, s.r.o., Prakovce 13, 055 62 Prakovce


Spoločnosť FERMAT je profesionálnym výrobcom horizontálnych vyvrtávačiek v Českej republike. FERMAT vyrába nové vodorovné vyvrtávačky, realizuje ich dodávky a montáž v oblasti ťažkého strojárstva a precíznej výroby komponentov v rôznych odvetviach priemyslu po celom svete. Spoločnosť FERMAT svoje výrobky priebežne modifikuje vo väzbe na požiadavky zákazníkov a rozširuje sortiment vyrábaných typov a prevedení strojov a ich príslušenstva. So svojimi produktmi FERMAT intenzívne expanduje na nové trhy po celom svete.

Maximálny počet miest pre žiakov na pracovisku: 2

Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti administratívy, personalistiky, logistiky a skladového hospodárstva.

fermatmachinery.com/cz - kontakt: livia.grossova@femat.cz

JAKON SK s. r. o., Železničná 152, Betliar, Stredisko: Akademika Hronca 11, RV

Spoločnosť JAKON SK s. r. o. pôsobí na trhu 11 rokov. Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti firmy je vedenie komplexnej účtovnej evidencie jednoduchého a podvojného účtovníctva, vypracovanie finančnej analýzy firiem, podnikateľské a ekonomické poradenstvo.

Maximálny počet miest pre žiakov na pracovisku: 3

Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať komplexné činnosti v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdového účtovníctva, finančnej analýzy firiem a tvorby podnikateľských plánov.

kontakt: jakonrv@gmail.com

MAYSER Slovakia s. r. o., Gemerská 564, Brzotín

Spoločnosť MAYSER Slovakia s. r. o. pôsobí v textilnom priemysle a zaoberá sa šitím exkluzívnych pánskych a dámskych klobúkov a čiapok. Koncern MAYSER má 219 ročnú tradíciu, pôsobí celosvetovo prevažne v oblasti automotive, bezpečnostnej techniky, pričom na 6 miestach celkovo zamestnáva 1 000 pracovníkov. Na Slovensku pôsobí 18-ty rok v Rožňave a od roku 2014 má otvorenú prevádzku v Lipanoch.

Maximálny počet miest pre žiakov na pracovisku: 1

Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti administratívy, logistiky, skladového hospodárstva a personalistiky.

www.mayserhut.com - kontakt: personalne@mayser.sk, rudolf.bagac@mayser.com

PAN-DUR s. r. o., Štítnická 25, Rožňava


Firemná skupina PAN-DUR v Boxbergu, predstavuje rodinnú firmu z Bádensko-Württemberska, v meste Main-Tauber-Kreis. Firma bola založená pánom Albertom Weißom roku 1986. V roku 2006 začala firma pôsobiť aj na Slovensku v Rožňave. Spoločnosť PAN-DUR predstavuje vývoj, výrobu a distribúciu inteligentných riešení zameraných na budúcnosť v spotrebe energií. Sústreďuje sa na chladiarenstvo (inovatívny chladiaci nábytok), automobilový priemysel (textilné poťahy, zatemňovanie a tienenie pomocou roliet a strešných stanov) a rôzne komplexné systémové riešenia.

Maximálny počet miest pre žiakov na pracovisku: 2

Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti administratívy, logistiky, skladového hospodárstva a personalistiky.

www.pan-dur.sk - kontakt: ervin.hagovsky@pan-dur.com

PENETTA - GROUP s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava
Prevádzka: Kunova Teplica 197, 049 32 Kunova Teplica

Spoločnosť PENETTA - GROUP s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2008. Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti firmy je výroba nosníkov a výpalkov a obchodná činnosť. Spoločnosť v rámci svojich činností pokrýva celý vývojový cyklus produktu - od spracovania výkresovej dokumentácie, cez výrobu produktu, pieskovanie, lakovanie až po expedíciu.

Maximálny počet miest pre žiakov na pracovisku: 3

Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti administratívy, logistiky, skladového hospodárstva, účtovníctva a personalistiky.

www.penetta.sk - kontakt: orabinec@penetta.sk