MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU Z EDINBURGHU

2023/24     2022/23     2021/2022      2020     2019     2018

Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) sa realizuje v 140 krajinách sveta a ročne ho absolvuje viac ako 1,3 milióna mladých ľudí, vďaka čomu DofE uznávajú špičkové svetové univerzity a takisto najväčší svetoví zamestnávatelia pri prijímacích pohovoroch. Hlavným dôvodom je, že tieto inštitúcie hľadajú v mladých ľuďoch predovšetkým rozvinuté charakterové vlastnosti ako napr. samostatnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť a schopnosť prevziať za seba zodpovednosť, ktoré DofE priamo rozvíja.


Žiaci zapojení do projektu

Mladý človek si sám stanovuje ciele, ktoré musí po dobu realizácie programu (6-18 mesiacov+) napĺňať. Učiteľ alebo dobrovoľník v programe figuruje ako mentor a rovnocenný partner, ktorý účastníka vedie k napĺňaniu svojich cieľov v oblastiach ako Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia. Program DofE tak poskytuje mladým ľuďom priestor na realizáciu svojho talentu, svojich záujmov, rozvíja motiváciu a osobnú a spoločenskú zodpovednosť. Zapojeným školám a učiteľom okrem iného ponúka možnosť zvýšiť touto skúsenosťou svoje organizačné a profesionálne zručnosti.

2 0 2 3 / 2 0 2 4

Začiatkom školského roka 2023/2024 sa bronzoví "dofáci", ktorí si splnili stanovené ciele v oblastiach Rozvoj talentu , Športová aktivita a Dobrovoľníctvo vydali na cvičnú a neskôr na kvalifikačnú expedíciu v trvaní 2 dní a 1 noci.

Absolvovaním kvalifikačnej expedície úspešne ukončili bronzovú úroveň. Srdečne im blahoželáme!

Fotografie z expedície

Aj tento školský rok prejavili záujem zapojiť sa do programu Dofe a všestranne sa rozvíjať ďalší naši žiaci z druhého ročníka. Zatiaľ sú vo fáze registrácie, ale už pracujú na výbere aktivít a stanovujú si ciele.

II.A

II.B

Vedúci, školitelia a hodnotitelia expedícií v Miestnom centre Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava:

Mgr. Kinga Fehérová - vedúci
Ing. Helena Fraňová - školiteľ a hodnotiteľ dobrodružnej expedície, koordinátor DoFin
PaedDr. Diana Mešťanová - koordinátor, vedúci, školiteľ a hodnotiteľ dobrodružnej expedície
Mgr. Janka Vnenčáková - vedúci

2 0 2 2 / 2 0 2 3

Naše miestne centrum získalo posilu v podobe ďalšej vedúcej programu pani Mgr. Kingy Fehérovej.

Tešíme sa na spoluprácu a prajeme veľa úspešných "dofákov".

Do programu DofE sa v októbri 2022 zapojili títo žiaci 2. ročníka:

II.A

II.B

Títo mladí ľudia si na bronzovej úrovni zvolili rôzne zaujímavé aktivity, v rámci ktorých budú plniť svoje ciele pod vedením vedúcich Mgr. Kingy Fehérovej a PaedDr. Diany Mešťanovej.

Ukážky z aktivít:

Obr. 1: Rozvoj talentu - čítanie
Obr. 2: Dobrovoľníctvo - pomoc v dobrovoľníckom centre "Krajší deň" nemocnici
Obr. 3: Dobrovoľníctvo - pomoc v kampani za čisté životné prostredie

2 0 2 1 / 2 0 2 2

V školskom roku 2021/2022 sa do programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu zapojili 2 žiaci z II. A triedy.

V oblasti Rozvoj talentu si vybrali kresbu a maľbu, v oblasti Športová aktivita sa chce Monika venovať cvičeniu jogy a Richard si za cieľ zvolil zdokonaľovanie v motokrose.

Účastníkom držíme palce pri dosahovaní cieľov.

2 0 2 0

V roku 2020 sa do získavania Ceny Vojvodu z Edinburghu zapojili žiaci z II.A, III.A a V.A triedy.

O získanie bronzového stupňa sa snažia:

o zvládnutie ďalšieho, strieborného stupňa:

o získanie zlata:

Všetkým zapojeným žiakom veľmi držíme prsty a prajeme úspešné splnenie cieľov, ktoré si stanovili v oblastiach:
Šport, Talent a Dobrovoľníctvo a prajeme krásne zážitky z Expedícií.

Dnes, v septembri 2020, môžeme s hrdosťou povedať, že aj napriek veľmi sťaženým podmienkam počas corona karantény, sa úspešne podarilo splniť svoje ciele a ukončiť jednotlivé úrovne v programe Cena Vojvodu z Edinburghu (rozvoj talentu, šport, dobrovoľníctvo a expedícia) na ktorých pracovali počas 26 týždňov - bronz a 39 týždňov - striebro) 10-tim mladým ľuďom:
Bronz:
  • Simona Jakobejová
  • Zuzana Slavkovská
  • Soňa Révajová
  • Martina Polomská
  • Bianka Švarcová
Striebro:
  • Róbert Furman
  • Lukáš Zakhar
  • Saskia Mesarčíková
  • Szilárd Szantó
  • Veronika Vidová

Fotogaléria zo stretnutia


Pamätné stretnutie lebo sme ho stihli pred corona karanténou.
Koláčiky na stole sú dielom dievčat, ktoré si v oblasti rozvoj talentu zvolili: naučiť sa piecť.
A že to zvládli výborne lebo boli vynikajúce!Ukážka príbehov v rámci rozvoja talentu (written by Szilárd Szantó)


A potom tri mesiace online stretnutia


Ďakujeme zo srdca bývalej žiačke a Dofáčke Krisztínke Zalcerovej za dar pre prívržencov tohto programu 😀 a to dvoch stanov pre budúcich účastníkov expedícií.Fotogaléria z Expedície

Keďže aj v súčasnosti platia karanténne opatrenia a ceremónie na ktorých boli mladí ľudia oceňovaní za svoju snahu boli zrušené, tak riaditeľ DofE pán Marián Zachar a programový manažér, pán Ján Smolko priniesli certifikáty a odznaky k nám.


5. 10. 2020 pred budovou Obchodnej akadémie

Profesionálna ceremónia sa uskutoční ako inak, online 26.10.2020, so vstupmi od Princa Edwarda (keďže program je pod záštitou Britskej kráľovskej rodiny, konkrétne Princa Philipa), od britského veľvyslanca a v diskusii so slovenskými osobnosťami. Tešíme sa 😀

DofE online ceremónia

2 0 1 9

Blahoželáme prvým úspešným účastníkom programu!!!

Bronzová úroveň - účastníci záverečnej ceremónie

Kedy? 03. 09. 2019
Kde? Kaštieľ Hanušovce nad Topľou

PriezviskoMeno
AlbertováPatrícia
BobkaJuraj
DemeterDominik
FurmanRóbert
KovácsováBoglárka
MesarčíkováSaskia
MoravanskáZuzana
ŠmídováPavlína
SzántóSzilárd
TóthováLucia
VidováVeronika
ZakharLukáš
ZalcerováKrisztina
ŽoriováAdriána
Fotogaléria zo záverečnej ceremónie

Rok registrácie: 2018 - Rok dokončenia: 2019

Účastník Branislav Macko, ktorý začal priamo so striebornou úrovňou ktorá v tomto prípade trvá 52 týždňov, ukončil napĺňanie cieľov v novembri 2019.

Gratulujeme a držíme mu prsty na zlatej úrovni!

Ďakujem patrí aj predošlému riaditeľovi školy, pánovi Viktorovi Balážovi ktorý umožnil rozvoj tohto programu na škole, súčasnej pani riaditeľke Daniele Žiakovej, ktorá umožnila pokračovanie programu, koordinátorke programu a účastníckych aktivít, pani Jane Vidovej, ako aj vedúcej aktivít pani Diane Mankovej a vedúcej expedícií pani Helene Fraňovej.

Záver minulého roka v DofE bol v znamení expedícií, ktoré Vám sprostredkujeme prostrednítvom videí, ktoré pre Vás pripravili obidve skupiny.2 0 1 8

Naša škola je do programu zapojená od septembra 2018 a toto sú žiaci Obchodnej akadémie, ktorí majú chuť bojovať, rozvíjať sa a najmä plniť si svoje ciele prostredníctvom tohto programu:

II.A: Dominik Demeter, Róbert Furman, Saskia Mesarčíková, Szilárd Szántó, Veronika Vidová, Lukáš Zakhar
III.A: Patrícia Albertová, Juraj Bobka, Boglárka Kovácsová, Zuzana Moravanská, Pavlína Šmídová
III.B: Adriána Žoriová
IV.A: Lucia Tóthová, Krisztina Zalcerová a Braňo Macko, ktorý si zvolil hneď striebornú úroveň.


šport - yoga, silový tréning

Všetkým účastníkom držíme prsty a veríme že úspešne naplnia svoje ciele!!! Niektorí z nich už pomaly napĺňajú ciele ktoré si v prvých troch oblastiach stanovili a môžeme sa chystať na poslednú DOBRODRUŽNÚ EXPEDÍCIU, ktorá sa skladá z cvičnej (trvá 1 deň a 1 noc) a kvalifikačnej (2 dni a 1noc) expedície.

DOBRODRUŽNÁ EXPEDÍCIA

Táto súčasť programu DofE má za úlohu podporiť zmysel pre dobrodružstvo a objavovanie počas expedície podniknutej v skupine. Získanie nových schopností, sebavedomia a zodpovednosti za vlastné konanie.


Expedícia - školenie "expedičákov"

FILOZOFIA

Oblasť Dobrodružná expedícia programu DofE poskytuje mladým ľuďom jedinečný, náročný a nezabudnuteľný zážitok. Expedície s vopred dohodnutým účelom sa podnikajú v malom tíme v neznámom prostredí a jej dokončenie vyžaduje odhodlanie, fyzické úsilie, vytrvalosť a spoluprácu. Hlavnými prvkami tejto oblasti sú tímová práca pri plánovaní a absolvovaní expedície a prekonávanie ťažkostí v neznámom prostredí. Vybrané prostredie by malo byť náročné, ale tímom zvládnuteľné.

Zaži dobrodružstvo a získaj ocenenie, ktoré ti otvorí dvere do sveta. Prihlás sa do rozvojového programu DofE, ktorý ti pomôže dotiahnuť ciele do úspešného konca. Viac info o tomto výnimočnom programe pre mladých a možnosti prihlásenie sa dozvieš od koordinátorky Mgr. Jana Vidová, resp.vedúcich PaedDr. Diana Mešťanová a Braňo Macko.šport - spoločenské tance

ZÁVER

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je odovzdávaná v slávnostnej atmosfére a z rúk významných osobností, ktoré program podporujú. Vzhľadom k tomu, že program pochádza z Veľkej Británie a jeho zakladateľom je princ Philip, manžel britskej kráľovnej, zlatých ceremónií sa pravidelne zúčastňujú príslušníci britskej kráľovskej rodiny.

Získanie Zlatej, Striebornej či Bronzovej ceny má nielen slávnostný charakter, ale aj hmatateľné výhody. Jednou z najhlavnejších je možnosť uplatnenia certifikátu v rámci prijímacieho konania na niektoré zo svetových univerzít, predovšetkým na tie z anglicky hovoriacich krajín. Úspešné zvládnutie programu môže taktiež zaujať budúceho zamestnávateľa, vzhľadom na to, že samotný certifikát je dokladom tvojej poctivej práce na rozvoji vlastných kompetencií. Zamestnávatelia priamo v Británii uznávajú DofE ako jednu z najdôležitejších mimoškolských aktivít, ktorú hľadajú v životopisoch mladých ľudí pri prijímaní absolventov vysokých škôl.


rozvoj talentu - pečenie

Prínosy programu pre mladých ľudí


rozvoj talentu - programovanie hry

Výsledky výskumov ukázali, že účasť v programe vďaka týmto prínosom prispieva k zlepšeniu školskej dochádzky a prospechu mladých ľudí, vyvoláva v nich celoživotný záujem o vzdelávanie, zvyšuje ich zamestnateľnosť, občiansku aktivitu či toleranciu k odlišnostiam a tiež hrá dôležitú úlohu v prevencii asociálneho a kriminálneho správania.

Prínosy programu pre zapojených mentorov a organizácie


dobrovoľníctvo - pomoc v detskom domove, výučba cudzích jazykov

šport - tréning na maratón