Súťaž v tvorbe videoprojektu - Téma: Svet okolo nás

Predstav pútavým a zaujímavým spôsobom svoje okolie, ktoré by určite mali vidieť aj zahraniční turisti.

Uzávierka súťaže: 10. jún 2019

Podmienky súťaže:
 • Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl, ktorí pripravia videoprojekt na danú tému.
 • Materiál sa môže natáčať pomocou kamery a mobilných technológií - smartfónov, tabletov a iné.
 • Videoprojekt musí obsahovať: len vlastné videonahrávky, fotografie alebo obrázky, aspoň 2/3 času videoprojektu musí tvoriť videonahrávka, úvodné a záverečné titulky, hudbu, hovorený komentár, vizuálne efekty, animácie
 • Minimálna dĺžka videoprojektu: 3 minúty, maximálna dĺžka: 5 minút.
 • Videoprojekt uložte na úložisko vo formáte mp4 a zaheslujte.
 • Vyplnenú prihlášku s adresou videoprojektu a heslom posielajte na e-mail stanislava.lukacova.oarv@gmail.com do termínu uzávierky súťaže.
 • Pri hodnotení súťažných prác sa bude brať do úvahy splnenie podmienok súťaže a originalita projektu.
 • Vyhodnotené budú tri najlepšie videoprojekty.
 • Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 21. júna 2019
prílohy: Prihláška do súťaže;Vyhodnotenie súťaže:

1. miesto: Patrik Hajdúk, OA Rožňava
2. miesto: Ján Chalupka, OA Rožňava
3. miesto: Dominik Ďurán, OA Rožňava
Mimoriadna cena za kreativitu: Kristián Bottcher a kolektív, SOŠ ekonomická, Spišská Nová Ves

¤ ¤ ¤

Olympiáda mladých informatikov
Chceš si vyskúšať vedomosti z informatiky?
Ovládaš prácu s myšou?
Chceš sa zahrať na programátora ?
Ovládaš prácu s Wordom a Excelom?

Pozri si plagát, vyplň prihlášku a zašli ju na stanislava.lukacova.oarv@gmail.com

Súhlas so spracovaním osobných údajov


Súťaže v školskom roku 2017/2018

Súťaž v tvorbe videoprojektu - Moja škola, môj svet

Predstav nám pútavým a zaujímavým spôsobom svoju školu a život v škole.

Uzávierka súťaže: 08. jún 2018

Podmienky súťaže:
 • Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl, ktorí pripravia videoprojekt na danú tému.
 • Materiál sa môže natáčať pomocou kamery a mobilných technológií - smartfónov, tabletov a iné.
 • Videoprojekt musí obsahovať: len vlastné videonahrávky, fotografie alebo obrázky, aspoň 2/3 času videoprojektu musí tvoriť videonahrávka, úvodné a záverečné titulky, hudbu, hovorený komentár, vizuálne efekty, animácie
 • Minimálna dĺžka videoprojektu: 3 minúty, maximálna dĺžka: 5 minút.
 • Videoprojekt uložte na úložisko vo formáte mp4 a zaheslujte.
 • Vyplnenú prihlášku s adresou videoprojektu a heslom posielajte na e-mail stanislava.lukacova.oarv@gmail.com do termínu uzávierky súťaže.
 • Pri hodnotení súťažných prác sa bude brať do úvahy splnenie podmienok súťaže a originalita projektu.
 • Vyhodnotené budú tri najlepšie videoprojekty.
 • Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 22. júna 2018
prílohy: Prihláška do súťaže;


¤ ¤ ¤

Informatika ma baví

Súťaže v školskom roku 2016/2017

Súťaž v tvorbe videoprojektu - Môj rodný kraj

Predstav nám pútavým a zaujímavým spôsobom svoj rodný kraj
- geografické, historické, kultúrne a iné zaujímavosti


Uzávierka súťaže: 10. február 2017

Podmienky súťaže:
 • Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl, ktorí pripravia videoprojekt na danú tému.
 • Materiál sa môže natáčať pomocou kamery a mobilných technológií - smartfónov, tabletov a iné.
 • Videoprojekt musí obsahovať: len vlastné videonahrávky, fotografie alebo obrázky, úvodné a záverečné titulky, hudbu, hovorený komentár, vizuálne efekty, animácie
 • Minimálna dĺžka videoprojektu: 3 minúty, maximálna dĺžka: 5 minút.
 • Videoprojekt uložte na úložisko vo formáte mp4 a zaheslujte.
 • Vyplnenú prihlášku s adresou videoprojektu a heslom posielajte na e-mail zastupca@oarv.edu.sk do termínu uzávierky súťaže.
 • Pri hodnotení súťažných prác sa bude brať do úvahy splnenie podmienok súťaže a originalita projektu.
 • Vyhodnotené budú tri najlepšie videoprojekty.
 • Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 2. marca 2017 v priestoroch Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava za účasti súťažiacich, ktorým bude zaslaná pozvánka.
prílohy: Prihláška do súťaže;


¤ ¤ ¤

Informatika ma baví