Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava získala oprávnenie používať popri svojom názve označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre kreatívnu ekonomiku s účinnosťou od 27. 11. 2015.Rozhodnutie o udelení oprávnenia strednej odbornej škole používať popri svojom názve aj označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy.Prvá obchodná akadémia s Centrom odborného vzdelávania a prípravy
je z Košického kraja


Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava už dlhodobo úspešne implementuje projekty v rámci OP Vzdelávanie. Realizáciou týchto projektov zabezpečuje ďalšie vzdelávanie učiteľov, žiakov ale aj materiálno-technické podmienky pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu podľa požiadaviek praxe.