Obchodná akadémia v Rožňave úspešná v medzinárodných aktivitách

S radosťou oznamujeme verejnosti aj žiakom, že Obchodná akadémia v Rožňave, aj napriek zložitej pandemickej situácii v medzinárodnom meradle, bola úspešná v ďalších medzinárodných aktivitách a v roku 2021 začína pracovať na dvoch nových projektoch.

Prvým projektom je spolupráca v oblasti online internacionalizácie - spoločná prax žiakov Obchodnej akadémie v Rožňave, MBO College Port, Almere, Holandsko a Málaga Business Bootcamp, Španielsko, počas ktorej budú zapojení žiaci vykonávať spoločnú online prax pod vedením podnikateľov z JongLeren.es teamu zo Španielska.

Cieľom tohto špeciálneho medzinárodného projektu je, aby mali žiaci po jeho absolvovaní predstavu o svojich schopnostiach, talente a budúcich možnostiach, zdokonalia si praktické zručnosti a špecifikujú svoje charakterové vlastnosti potrebné na uplatnenie sa v medzinárodnom meradle.

Výsledkom projektu pre zapojených žiakov bude získanie nezabudnuteľných medzinárodných skúseností, nadobudnutie a rozvoj profesionálnych odborných zručností a jazykových znalostí.

Druhým projektom je spolupráca so školami V4 - Tarnobrzeg, Poľsko, Seč, okres Chrudim, Česká republika, škola Mártona Bálinta, Maďarsko (TBC) a Ivanka pri Dunaji, Slovensko, s ktorými sme sa zapojili do medzinárodného projektu s názvom "IoT, Big Data and AI: Innovating STEM in V4 -Teaching through Strengthening Teacher Professionalisation". Súčasťou projektu je spolupráca s neziskovou organizáciou ASEF (Asia-Europe educational foundation), Singapur a ScienceScope Limited UK (zabezpečuje a podporuje technologickú stránku projektu).Obsah projektu: Školy v krajinách V4 budú vybavené najmodernejším technologickým zariadením zameraným na monitorovanie životného prostredia a zmeny podnebia. Všetky zúčastnené školy budú prepojené prostredníctvom jednej spoločnej technickej platformy. Spoločný zber a analýza údajov umožnia interaktívne výučbové a učebné prostredie, ktoré presahuje hranice a umožní učiteľom diskutovať, spoločne skúmať a identifikovať oblasti spolupráce na experimentálnych hodinách pre triedy STEM. Projekt tiež umožní vzájomné obohacovanie iných predmetov (napr. angličtiny, etiky, geografie, sociálnych vied atď.).

Cieľ projektu: Prostredníctvom inovatívnych vzdelávacích nástrojov môžu učitelia poskytnúť žiakom príležitosti na rozvíjanie digitálnych zručností a uplatnenie získaných vedomostí v každodennom živote a reálnom svete.Fotografie, ktoré zverejňujeme, sú čisto ilustračné. Tešíme sa na reálne zábery, ktoré Vám prinesieme onedlho!