Koniec školského roka v obchodnej akadémii....

Posledný týždeň pred prázdninami sa niesol v Obchodnej akadémii v Rožňave v duchu cestovania, kultúrneho vyžitia, ochrany zdravia, ale aj odmien za výchovno-vzdelávacie výsledky. Každý z nás si našiel niečo, na čo bude spomínať...

V dňoch od 23. 06. - 26. 06. 2019 sa triedni učitelia so svojimi triedami vybrali na jedno, dvoj aj trojdňové spoznávanie rôznych kútov Slovenska, dokonca aj Čiech podľa vlastného výberu a fantázie. Navštívili Pieniny, Haligovce, Dobšinskú Mašu, Stratenskú pílu, Stratenský kaňon, Geravy, Dedinky, Zádielskú dolinu a III. B dokonca odcestovala do ďalekých Ledníc v Českej republike. Žiaci I. B sa v tom čase zúčastnili aj prednášky v Gemerskej knižnici Pavla Došinského v Rožňave pod názvom "M.R.Štefánik - francúzsky občan i hrdý Slovák - šikovný diplomat" a v stredu odcestovali na školFEST v košickej Steel Aréne.

V ten istý deň k nám prišli do školy žiaci Strednej zdravotníckej školy v Rožňave, ktorí pripravili našim žiakom praktické cvičenia zamerané na záchranu toho najcennejšieho, a to ľudského života.

Koncom týždňa sa v škole odmeňovalo. Žiaci si prevzali svoje vysvedčenia, a tí najlepší boli ocenení na slávnostnom nástupe na školskom dvore. Prevzali si ceny sa za výborný prospech, vzornú dochádzku, prácu v stredoškolskej odbornej činnosti, v školskom časopise, za výsledky v súťaži Matematický klokan, v súťaži v tvorbe videoprojektu,.... Nechýbali ani diplomy pre aktívnych športovcov.

Škola utíchla, žiaci sa rozpŕchli na letné prázdniny a zamestnancov Obchodnej akadémie v Rožňave čakal zaslúžený dvojdňový relaxačno-kultúrno-spoznávací zájazd do Nízkych Tatier...

Všetkým prajeme krásne a slnečné leto